NOVINKY

Kalendár podujatí -  september 2016

Kalendár podujatí - september 2016

Pozrite si tabuľku akcií a podujatí naplánovaných na september 2016.


Organizácia školského roka 2016-17

Organizácia školského roka 2016-17

Informácia o školskej jedálni

Školská jedáleň

Oznamujem rodičom a stravníkom školy, že na základe dodatku k Smernici o školskom stravovaní sa od 1. januára 2015 mení výška poplatku za stravu nasledovne:

Tabuľka stravného na rok 2015/2016
Ročník cena za obed mesačný poplatok
1. stupeň (1. – 4. ročník ZŠ) 1,05 € 21,00 €
2. stupeň (5. – 9. ročník ZŠ) 1,11 € 22,20 €
Gymnázium 1,22 € 24,40 €

Prosím, aby ste si mesačné platby upravili na základe uvedenej informácie.

Viac informácií >>>

Kontakt na jedáleň

052/7721389
amarusinova@gmail.com
Číslo účtu: IBAN: SK9402000000350026431562