Pokyny pre stravovanie v školskej jedálni

Oznam

Oznam:

Vážení rodičia, zálohovú platbu na september za žiaka je potrebné uhrádiť do 15. augusta 2021.

Žiadame stravníkov o úhradu obeda podľa nasledovných inštrukcií:

Žiaci ZŠ:

Rodič bol povinný osobne odovzdať vypísaný zápisný lístok vedúcej školskej jedálne do 1. septembra 2021
uhradiť zálohovú platbu do 15. augusta 2021.
zostatok zálohovej platby bude vrátený na konci školského roka
akcia obedy zadarmo končí

na č. účtu SK 94 0200 00003­5002643 1562

VS: trieda dieťaťa /napr.3/

Dôležité upozornenie!

V prípade neprítomnosti žiaka v škole má žiak nárok len na jeden obed, a to v prvý deň jeho neprítomnosti. Rodič si môže tento obed vyzdvihnúť v čase od 11.30–14.00. Ďalšie obedy je rodič povinný odhlásiť do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa mailom na jedalen&64;scspp.sk , telefonicky 0910 286789, svojím kódom cez „jedálny lístok“ alebo osobne u vedúcej školskej jedálne p. Bc. Kulifajovej. Ak rodič zabudne dieťa odhlásiť, stravné náklady sa sťahujú zo zálohy rodiča v plnej hodnote.

Žiaci gymnázia: uhradia celú sumu za obed vo výške 27,20,– eur do 15. augusta a do 10. dňa každého mesiaca.

Platby:

  1. stupeň ZŠ 23,60euro (20 obedov)
  2. stupeň ZŠ 25,60euro (20 obedov)

gymnázium 27,20euro (20 obedov)

KS: 0308

VS: trieda

Nový žiak pri prihlásení dostane čip, ktorý mu ostáva počas celej doby štúdia na škole. Úhrada za zakúpenie čipu je 3eura.

Bc. R. Kulifajová

Vedúca šk. jedálne, č.t. 0910 286789