Projekt telocvičňa

Telocvičňa dokončená


Vážení rodičia, vážení sponzori,

Ďakujeme všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli pri budovaní novej telocvične. Telocvičňa bola slávnostne spustená do prevádzky na začiatku školského roka 2018/2019 a slúži žiakom našej školy pri hodinách telesnej výchovy, športových krúžkoch a tiež ako priestor pre spoločenské akcie. Pri výstavbe telocvične okrem finančných darov od sponzorov prispeli aj niektorí rodičia množstvom dobrovoľníckej práce. V najbližšej dobe zverejníme zoznam sponzorov.

Pre podporu na nákup športových potrieb môžete naďalej použiť tento účet:

Váš príspevok posielajte na č. účtu: SK57 0200 000­0 0035 2160 8­656
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: 2017 T
Poznámka pre príjemcu: meno, účel, (napr. Jozef Nový, floorbalové hokejky)

Fotodokumentácia:

Pôvodný stav
Pôvodný stav
Búracie práce
Búracie práce
Pred dokončením <br> murárskych prác
Pred dokončením
murárskych prác
Dokončené murárske práce
Dokončené murárske práce
Dokončené osvetlenie
Dokončené osvetlenie
Maľovanie stien
Maľovanie stien
Hotová telocvičňa
Hotová telocvičňa
Hotová telocvičňa
Hotová telocvičňa
Hotová telocvičňa
Hotová telocvičňa

Plán a stav realizačných prác rekonštrukcie:

V tabuľke si môžete pozrieť aký je plán prác a v akom stave sú jednotlivé práce. Niektoré práce si vieme urobiť svojpomocne (búracie práce, úprava stropu, maľovanie, elktorinštalácie…) a niektoré musia vykonať odborníci zo špecializovaných firiem (Voda, kúrenie, stavebné práce, športová podlaha…). Práce ktoré vieme spraviť realizujeme aj formou brigád.

V súčasnosti zbierame finančné prostriedky najmä na realizáciu podlahy (body 6 a 8) ale aj na činnosti ktoré zatiaľ neprebiehajú.

č Činnosť Stav Náklady
1.   Návrhy a projekcia 0%   100% 1 000 € 
2.   Prekládka vody, kúrenie 0%   100% 5 000 € 
3.   Murárske a stavebné práce 0%   100% 3 600 € 
4.   Maliarske práce, úprava stropu 0%   100% 850 € 
5. 
 Osvetlenie a elektroinštalačné práce
0%   100% 3 000 € 
6.   Betónová pohlaha a izolácia 0%   100% 3 000 € 
7.   Kovové konštrukcie, mreže na okná, deliaca stena do náraďovne, kryty svetiel… 0%   100% 2 000 € 
8.   Obklady stien a radiátorov 0%   100% 2 000 € 
9.   Športová odpružená podlaha 0%   100% 14 000 € 
10.   Športové vybavenie 0%   100% 5 000 € 

 

S vďakou žiaci a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy.

 

Dokončené osvetlenie

Hotové osvetlenie

Maľovanie stien

Maľovanie stien