Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok po schválení na plenárnom zasadnutí Rodičovského spoločenstva pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade dňa 25.09.2018 sa bude vyberať len poukázaním platby na účet uvedený nižšie v nasledujúcej výš­ke:

1 dieťa    30
2 súrodenci    45
3 a viac súrodencov    50

 

Číslo účtu:

SK87 5200 000­0 0000 1005 9­815

variabilný symbol: 2018

Prosíme Vás, aby ste do správy pre prijímateľa alebo doplňujúcich informáciách uvádzali meno dieťaťa a triedu, ak ide o platby ZUŠ tak meno dieťaťa a odbor.

Príspevok sa uhrádza zvlášť za každú zložku školy (zvlášť ZŠ, ZUŠ, Gymnázium).

Príspevok je potrebné zaplatiť naraz do 15. novembra 2018, prípadne v dvoch splátkach do 15. 11. 2018 a do 15. 12. 2018.

V prípade akýchkoľvek problémov s platením nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár na stránke rady RS