Venovanie 2% dane

Platnosť do: 1.5.2019

Vážení rodičia, priatelia školy a priaznivci Rodičovské spoločenstvo pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade,

obraciame sa na Vás aj tomto roku s prosbou o podporu vo forme venovania 2% dane. Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších noviel umožňuje daňovníkovi (fyzickej i právnickej osobe) rozhodnúť sa venovať 2% dane zo svojej zaplatenej dane za rok organizácii podľa vlastného uváženia. Všetci, ktorí pracujete, platíte dane štátu a ten potom prerozdeľuje financie podľa svojich potrieb. Možnosť poukázať 2% dane je jedinečná možnosť určiť si, kam pôjdu 2% Vašich povinných odvodov. Aby sme ušetrili Váš čas, vyplnené a Vami podpísané vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti môžete prostredníctvom svojich detí doručiť na sekretariát riaditeľky školy a my ich hromadne podáme na príslušný daňový úrad.

Chceme Vás upozorniť na dôležitú vec:
Vzhľadom na to, že poplatok za notársku zápisnicu je pomerne vysoký a tak isto sme chceli stihnúť aj termíny pre registráciu tak pre tento rok sme poukázanie 2% dane zaregistrovali ešte na Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej spojenej škole v Poprade.

Z prostriedkov 2% daní by sme chcel podporiť okrem iného:

  • dokončenie oplotenia areálu školy,
  • kúpa a montáž nových stojanov na bicykle,
  • výmena dverí na sociálnych zariadeniach detí v škole,
  • obnovu vybavenia školy PC technikou,
  • a iné.

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.Informácie o spôsobe poukázania 2% dane nájdete napr. aj na stránke:www.dvepercenta.sk

Editovateľné prázdne tlačivá nájdete aj na stránke: rozhodni.sk

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane